Capitol Reef National Park
Park Narodowy Rafy Kapitolu jest rzadko odwiedzany i mocno niedoceniany. Dlaczego rafa? Otóż obejmuje 120 km Waterpocket Fold (fałd kieszeni wodnej) przebiegający z północy na południe. Owo skalne, nieprzebyte wypiętrzenie poddane działaniu czynników erozyjnych kojarzyło się pierwszym osadnikom z Waszyngtońskim Kapitolem. No i wszystko jasne. A dlaczego kieszeń wodna? Bo  w zagłębieniach  zbierała się deszczowa woda.  Jak zwykle jako pierwsi osiedlili się tam mormoni. Z trzech wyraźnie wyodrębnionych części (Cathedral Valley, Escarpment i Canyon Glen) my odwiedziliśmy część środkową i niestety przemknęliśmy przez Park niczym szczuroskoczek pustynny.