Mesa Verde National Park
Mesa Verde (Zielony Stół) znajduje się w południowo - zachodniej części stanu Colorado i jest parkiem, gdzie pod koniec XIX w. odkryto ogromne skupisko skalnych mieszkań (około 600).  Teren ten zamieszkiwali indianie Anasazi w przypuszczalnym okresie  od 550 r do 1300 r , ale skalne mieszkania powstały  w ostatnim wieku ich bytności w tej części Doliny Montezuma. Dlaczego ludność ta opuściła te tereny dokładnie nie wiadomo. Jedna z teorii mówi, że wioski rozrastały się bardzo szybko i na terenach tych zaczęło brakować żywności do wykarmienia mieszkańców.
Zdjęcia przedstawiają doskonale zachowane skalne mieszkania.